Mới đây người dùng facebook ở Ireland và Tây Ban Nha đã có thể sử dụng một chức năng mới là nút “Reaction”. Nút này sẽ cho người sử dụng facebook thể hiện cảm xúc của họ với một bài viết như là: yêu, giận dữ hay là buồn,v..vv. Điều này chứng tỏ rằng CEO Mark Zuckerberg đã dừng thử nghiệm nút “Dislike” bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới một số doanh nghiệp trên facebook khi người dùng facebook sử dụng nút “Dislike” để dìm hàng doanh nghiệp đó. Hơn thế nữa, facebook tạo tính năng đó để cho người dùng facebook chia sẽ đúng cảm xúc của họ đối với bài viết mà họ đọc. Ví dụ, như là bạn đang chia sẽ một nổi buồn thì người đọc có thể chọn “sad” để đồng cảm với họ. Ngoài ra khi một thành viên trong gia đình bạn qua đời mà người đọc lại bấm nút “Like” thì sẽ gây khó chịu cho người đăng.


 
 
Nguồn: money.cnn.com