Len dau trang

Mèo cùng thời đại, thời thế đổi thay

Tiến bộ công nghệ thì ảnh hưởng quái gì tới mèo? Không, ảnh hưởng nhiều phết đấy..

Ai đã từng? =))

Sạc pin và cái kết có hậu.

Lý do chẳng được lên chức

Một bà vui mừng báo với bà hàng xóm : Lý do chẳng được lên chức.