Len dau trang

Ai đã từng? =))

Sạc pin và cái kết có hậu.

Lý do chẳng được lên chức

Một bà vui mừng báo với bà hàng xóm : Lý do chẳng được lên chức.