Len dau trang

Intel đang phát triển thay thế cổng 3.5mm bằng USB-C

Thông tin tại hội nghị phát triển cho lập trình viên của Intel cho biết họ đang phát triển để USB C thay thế cho cổng tai nghe 3.5mm truyền thống. .

Microsoft đang tặng Lumia 950 cho người mua Lumia 950 XL

Nhanh tay lên, Microsoft đang biếu không 10 triệu đồng cho người dùng..

Intel tái cấu trúc công ty, 12.000 nhân sự bị cắt giảm

Mặc dù doanh thu tăng, Intel vẫn cắt giảm 12.000 nhân sự trong quá trình tái cấu trúc, nên hay không nên?.

USB-C cấp chuẩn: Nâng cấp tính năng chứng thực thiết bị hợp lê

Chuẩn USB-C được bổ sung tính năng chứng thực thiết bị hợp lệ, người dùng có thể cấp quyền kết nối.