Len dau trang

Người chơi Pokemon Go trở thành đối tượng bị cướp

Những người chơi Pokemon Go đang là đối tượng cho nhiều tên cướp giật hiện nay khi chăm chăm vào cái điện thoại mà quên đi cảnh giác khi ra đường.

Pokemon Go Việt kém công bằng vì tình trạng hack

Trên nhiều diễn đàn facebook về chơi Pokemon Go hiện nay ở Việt Nam người chơi đang chia sẻ nhau nhiều công cụ hack khi chơi làm trò chơi thiếu công bằng.

Pokemon Go có thể là phần mềm do thám siêu tinh vi

Pokemon Go là trò chơi đang được quan tâm hiện nay, tuy nhiên có nhiều cảnh báo từ các nước trên thế giới vì định dạng của phần mềm này như một phần mềm do thám .

Internet di động góp vai trò quan trọng vào nền kinh tế Việt Nam

Theo thông báo của các chuyên gia Oxford Economics thì internet di động sẽ đóng góp lớn vào ngành kinh tế Việt Nam chỉ sau các ngành nông nghiệp, giày da,....