Len dau trang

Không lâu nữa sẽ có Samsung nhận diện mạch máu

Samsung đã đăng ký bằng sáng chế mới về việc sẽ cho ra các thiết bị nhận diện bằng mạch máu..

Top 7 ứng dụng và game trên hệ iOS đang cho phép tải miễn phí

Mới đây rất nhiều ứng dụng và game tính phí hay đã cho phép tải miễn phí trên iPhone và iPad. Thời hạn cho tải miễn phí vẫn chưa được các nhà phát triển game tiết lộ..

Lời chia sẻ của người dùng iPhone khi cập nhật hệ điều hành iOS

Trong vài tháng vừa qua, Apple đã phát hành những bản cập nhật thường xuyên cho iOS 11. Nhưng điều này có thực sự mang lại lợi ích cho người dùng iPhone hay không..

Facebook thử nghiệm chức năng Mentorship and Support

Facebook thử nghiệm công cụ mới cho phép người dùng tìm kiếm và nhận hỗ trợ từ mentor – người cố vấn.