Len dau trang

Facebook cập nhật nút "Reaction"

Thời gian gần đây chúng ta có nghe thông tin về facebook sẽ cập nhật nút “Dislike” nhưng thực tế là nút “ Reaction”.

Phần mềm Jaibreak IOS 9 chính thức ra mắt

Như chúng ta hằng mong đợi là sẽ có phần mềm Jaibreak cho IOS 9 và phần mêm này cũng hỗ trợ cho tới iphone 6s và 6plus S .