Len dau trang

Một vài thông tin dự đoán về bản iOS 11 (P2)

Bản iOS mới sẽ hoạt động trên cả iPhone lẫn iPad, được giới thiệu vào trong khoảng tháng 6/2017, và bản tải chính thức dự kiến sẽ có mặt trong khoảng tháng 9/2017.