Len dau trang

Amazon trở thành "cổ phiếu vua" của năm 2015

Việc này được nhờ bởi "sự xui xẻo" của Apple bên cạnh đó cổ phiếu này được coi là một “hầm trú ẩn an toàn” trong giai đoạn hiện nay, khi mà các nhà đầu tư không muốn sở hữu bất cứ thứ gì liên quan đến các thị trường mới nổi. .